Ads 468 X 60

SKE48 Rena Matsui and Jurina Matsui "Tenshi no Kyuusoku" on Young Champion Magazine


Rena Matsui
SKE48 Team S
Birthday: July 27, 1991
Nickname: Rena


Jurina Matsui
SKE48 Team S / AKB48 Team K
Birthday: March 8, 1997
Nickname: Jurina, Juritan

SKE48 Rena Matsui and Jurina Matsui
"Tenshi no Kyuusoku" on Young Champion Magazine

0 komentar:

Posting Komentar